Definición de carboxihemoglobinemia

Acepciones de Carboxihemoglobinemia

Categoría gramatical: sustantivo
Categorías gramaticales de carboxihemoglobinemia explicadas

  1. Exceso de carboxihemoglobina en la sangre provocado por la inhalación de monóxido de carbono [ICD-10: T58]

Errores ortográficos comunes para carboxihemoglobinemia

Palabras que derivan de carboxihemoglobinemia


Carboxihemoglobinemias

Palabras que derivan de carboxihemoglobinemia

Palabras más comunes que riman con carboxihemoglobinemia


Academia, Epidemia, Anemia, Bohemia, Leucemia, Glucemia, Premia, Premia, Premia, Hipoglucemia, Blasfemia, Alcoholemia, Pandemia, Isquemia, Hiperglucemia, Hipercolesterolemia, Apremia, Apremia, Polisemia, Septicemia, Toxemia, Uremia, Hipertrigliceridemia, Hiperlipemia, Hipercalcemia, Hipovolemia, Hiperemia, Hipocalcemia, Hiperuricemia, Volemia, Endemia, Metahemoglobinemia, Colesterolemia, Hipoxemia, Hiperlipidemia, Calcemia, Talasemia, Bacteriemia, Hipernatremia, Abstemia, Policitemia, Galactosemia, Hiperbilirrubinemia, Lactacidemia, Hiperprolactinemia, Hipervolemia, Acetonemia, Azoemia, Hipergammaglobulinemia, Uricemia, Acatalasemia, Acidemia, Caliemia, Cetonemia, Coroideremia, Disproteinemia, Espasmofemia, Hiperornitinemia, Leucocitemia, Natremia, Tularemia, Alcalemia, Colemia, Paremia, Agremia, Agremia, Xantemia, Picnemia, Oligocitemia, Anoxemia, Dolicocnemia, Iridemia, Cacemia, Meningococemia, Protrombinemia, Drepanocitemia, Hepatemia, Glicinemia, Bucnemia, Icoremia, Hiperfenilalaninemia, Analbuminemia, Hiperalbuminemia, Acroiocitemia, Asemia, Euglucemia, Icteroanemia, Afibrinogenemia, Hipotrombinemia, Enteremia, Urinemia, Abetalipoproteinemia, Gonotoxemia, Afemia, Melanemia, Estreptococemia, Actinotoxemia, Tifemia, Argiremia, Histidinemia,

Palabras que riman con carboxihemoglobinemia


© Todos los derechos reservados Buscapalabra.com

Ariiba