Definición de xifalgia

Acepciones de Xifalgia

Categoría gramatical: sustantivo
Categorías gramaticales de xifalgia explicadas

  1. Dolor en la base del esternón

Errores ortográficos comunes para xifalgia

Palabras que derivan de xifalgia


Xifalgias

Palabras que derivan de xifalgia

Palabras más comunes que riman con xifalgia


Nostalgia, Neuralgia, Lumbalgia, Fibromialgia, Cefalalgia, Causalgia, Artralgia, Mastalgia, Mialgia, Glosalgia, Metatarsalgia, Gastralgia, Odontalgia, Otalgia, Cardialgia, Isquialgia, Meralgia, Omalgia, Acromelalgia, Celialgia, Neuromialgia, Pelicalgia, Angialgia, Aerodontalgia, Osteomielalgia, Dacrioadenalgia, Abdominalgia, Uretralgia, Pternalgia, Queratalgia, Adenalgia, Encefalalgia, Adiposalgia, Geniantralgia, Esofagalgia, Estomalgia, Ulalgia, Tenalgia, Pectoralgia, Funiculalgia, Traquealgia, Tricalgia, Bubonalgia, Hepatalgia, Iridalgia, Metralgia, Nefralgia, Condralgia, Barialgia, Telalgia, Gonalgia, Raquialgia, Enteralgia, Dermalgia, Uteralgia, Aortalgia, Desmalgia, Vasalgia, Leucomelalgia, Quiralgia, Xifalgia, Braquialgia, Histeralgia, Musculoneuralgia, Hieralgia, Ureteralgia, Podalgia, Piloralgia, Coxalgia,

Palabras que riman con xifalgia
Poetisa del día

Poeta del día

© Todos los derechos reservados Buscapalabra.com

Ariiba