Definición de miringostapediopexia

Acepciones de Miringostapediopexia

Categoría gramatical: sustantivo
Categorías gramaticales de miringostapediopexia explicadas

  1. Fijación de la parte tensa de la membrana timpánica a la cabeza del estapedio. [PQ: 19.53]

Errores ortográficos comunes para miringostapediopexia

Palabras que derivan de miringostapediopexia


Miringostapediopexias

Palabras que derivan de miringostapediopexia

Palabras más comunes que riman con miringostapediopexia


Anorexia, Dislexia, Caquexia, Alexia, Hiperreflexia, Papiroflexia, Arreflexia, Hiperpirexia, Pirexia, Cataplexia, Omentopexia, Cardiomiopexia, Osteocaquexia, Vaginopexia, Yatrolexia, Timopexia, Colesteropexia, Miringostapediopexia, Hiperflexia, Cardiopericardiopexia, Miringomaleololaberintopexia, Uretrocistopexia, Mesenteriopexia, Nefrocolopexia, Disorexia, Cecopexia, Cardiomentopexia, Apirexia, Adipopexia, Traquelopexia, Ureteropexia, Eupirexia, Bradilexia, Cordopexia, Mesopexia, Uretropexia, Qiasmapexia, Acatexia, Uteropexia, Calcipexia, Anexopexia, Neumopexia, Nefropexia, Pagoplexia,

Palabras que riman con miringostapediopexia


© Todos los derechos reservados Buscapalabra.com

Ariiba