Definición de leucomelalgia

Acepciones de Leucomelalgia

Categoría gramatical: sustantivo
Categorías gramaticales de leucomelalgia explicadas

  1. Enfermedad parecida a la eritromelalgia, pero en la que la piel está fría y pálida

Errores ortográficos comunes para leucomelalgia

Palabras que derivan de leucomelalgia


Leucomelalgias

Palabras que derivan de leucomelalgia

Palabras más comunes que riman con leucomelalgia


Nostalgia, Neuralgia, Lumbalgia, Fibromialgia, Cefalalgia, Causalgia, Artralgia, Mastalgia, Mialgia, Glosalgia, Metatarsalgia, Gastralgia, Odontalgia, Otalgia, Cardialgia, Isquialgia, Meralgia, Dacrioadenalgia, Traquealgia, Osteomielalgia, Aerodontalgia, Angialgia, Pelicalgia, Neuromialgia, Acromelalgia, Omalgia, Celialgia, Abdominalgia, Uretralgia, Pternalgia, Funiculalgia, Pectoralgia, Tenalgia, Ulalgia, Estomalgia, Esofagalgia, Geniantralgia, Adiposalgia, Encefalalgia, Adenalgia, Queratalgia, Aortalgia, Coxalgia, Dermalgia, Enteralgia, Raquialgia, Gonalgia, Telalgia, Barialgia, Condralgia, Nefralgia, Metralgia, Iridalgia, Hepatalgia, Uteralgia, Tricalgia, Desmalgia, Piloralgia, Podalgia, Ureteralgia, Hieralgia, Musculoneuralgia, Histeralgia, Braquialgia, Xifalgia, Quiralgia, Leucomelalgia, Vasalgia, Bubonalgia,

Palabras que riman con leucomelalgia


© Todos los derechos reservados Buscapalabra.com

Ariiba