Definición de instituyeres

Acepciones de Instituyeres como conjugación de instituir

Categoría gramatical: verbo transitivo, 2ª persona singular del futuro de subjuntivo de instituir
Categorías gramaticales y tiempos verbales de instituyeres explicados

  1. Crear, establecer
  2. Crear o establecer algo.. establecer o fundar un organismo de carácter social o cultural
  3. Fundar un organismo de interés público..

Errores ortográficos comunes para instituyeres

Palabras más comunes que riman con instituyeres


Mujeres, Mujeres, Eres, Eres, Eres, Eres, Seres, Quieres, Poderes, Talleres, Caracteres, Deberes, Placeres, Mercaderes, Saberes, Choferes, Enseres, Enseres, Enseres, Enseres, Cancilleres, Quehaceres, Menesteres, Alquileres, Prefieres, Haberes, Alfileres, Refieres, Atardeceres, Bachilleres, Bachilleres, Bachilleres, Mueres, Mueres, Amaneceres, Pareceres, Esperes, Ceres, Ceres, Exageres, Bereberes, Bereberes, Enteres, Jemeres, Aconteceres, Dossieres, Procederes, Ujieres, Sumilleres, Desesperes, Ferreres, Brigadieres, Consideres, Quereres, Ayeres, Lideres, Anocheceres, Sugieres, Somieres, Recuperes, Veres, Vicecancilleres, Fueres, Fueres, Fueres, Vieres, Acaeceres, Adquieres, Haceres, Alteres, Padeceres, Hieres, Contrapoderes, Degeneres, Degeneres, Neceseres, Teres, Teres, Teres, Aceleres, Aceleres, Esteres, Hubieres, Linieres, Amperes, Gomeres, Mulleres, Ingieres, Literes, Crupieres, Generes, Toleres, Hicieres, Liberes, Quisieres, Reconsideres, Tuvieres, Esmeres, Exasperes, Inquieres,

Palabras que riman con instituyeres


© Todos los derechos reservados Buscapalabra.com

Ariiba