Definición de colaina

Existen varios significados para la palabra Colaina los podrás ver todos a continuación.

Acepciones de Colaina

Categoría gramatical: sustantivo femenino, sustantivo femenino, sustantivo masculino, diminutivo de cola
Categorías gramaticales de colaina explicadas

  1. Acebolladura, defecto de la madera..

Errores ortográficos comunes para colaina

Palabras más comunes que riman con colaina


Vaina, Ertzaina, Jofaina, Zaina, Dulzaina, Amaina, Amaina, Amaina, Desenvaina, Desenvaina, Tontaina, Tontaina, Daina, Chanfaina, Chanfaina, Azotaina, Cocaina, Lobaina, Lobaina, Polaina, Envaina, Envaina, Taina, Yolaina, Papaina, Pipirijaina, Larraina, Bocaina, Faina, Guaina, Mallaina, Sosaina, Sosaina, Alcaina, Betaina, Comaina, Floraina, Humaina, Locaina, Melaina, Moraina, Moraina, Plantaina, Plantaina, Titiritaina, Tocaina, Aljofaina, Morgaina, Garambaina, Guindamaina, Mesaina, Jacarandaina, Ojizaina, Malaina, Loraina, Paina, Ajofaina, Ocaina, Ovaina, Bolaina, Versaina, Botaina, Tomaina, Teresaina, Taramaina, Cincuentaina, Solaina, Romaina, Colaina, Percaina, Tupitaina, Leucomaina, Lavaina, Desvaina, Chicaina, Albaina, Chaina, Camaina, Calaina, Botaina, Alemaina, Almaina, Bizcaina, Arcaina, Cofaina, Colaina, Desvaina, Jaraina, Jacarandaina, Guayaina, Escuraina, Enzaina, Desaina, Cristaina, Cotaina, Containa, Enzaina, Bertaina,

Palabras que riman con colaina
Poetisa del día

Poeta del día

© Todos los derechos reservados Buscapalabra.com

Ariiba